تم شب یلدایی در آتلیه عکاسی | شب چله | آتلیه پدرام تبریز

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد   عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت به کجا رود کبوتر که…