عکاسی پرتره عکاسی بیوتی حرفه ای

عکاسیِ پرتره به معنیِ عکاسی از چهرهِ انسانهاست. نورپردازی و کادربندی از فاکتورهایِ اساسی در زمینه عکاسی پرتره است. در این سبک از عکاسی تأکید بر حالات و چهره انسان است. از نورپردازیهای معروف برایِ عکاسی پرتره : رامبراند ، پروانه ای ، نیم سایه و .. میتوان نام برد که هریک سبکی ویژه از نورپردازی محسوب میشوند.انواع مختلف این نوع عکاسی را می توان : پرتره تمام قد، پرسنلی، خانوادگی، سیاسی و هنری و… دانست.

عکاسی پرتره توسط آتلیه پدرام نیز انجام میگیرد با وقت قبلی میتوانید بهترین عکس های پرتره و بیوتی خود را در آتلیه پدرام تحویل بگیرید نمونه کار های بیشتر در آتلیه پدرام ارائه میگردد
آتلیه پدرام پیشرو در خدمات نوین آتلیه